top of page
Ortodonti Tedavisi  Fiyat Listesi

Ortodonti Tedavisi 
Fiyat Listesi

Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

 

7 ORTODONTİ KDV Hariç KDV Dahil %10

7-1 Lateral Sefalometrik Film Analizi 468,18 515,00

7-2 Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) 463,64 510,00

7-3 Kemik Yaşı Tayini 213,64 235,00

7-4 Ortodontik Fotoğraf 268,18 295,00

7-5 Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 177,27 195,00

7-6 Ortodontik Model Yapımı 377,27 415,00

7-7 Ortodontik Model Analizi 395,45 435,00

7-8 Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi 331,82 365,00

7-9 Ara Dönem Model Yapımı 377,27 415,00

7-10 Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 9.359,09 10.295,00

7-11 Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 11.850,00 13.035,00

7-12 Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 14.472,73 15.920,00

7-13 Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) 1.150,00 1.265,00

7-14 Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 11.700,00 12.870,00

7-15 Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 14.500,00 15.950,00

7-16 Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 17.550,00 19.305,00

7-17 Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi 14.918,18 16.410,00

7-18 Önleyici Ortodontik Tedavi 6.709,09 7.380,00

7-19 Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 6.868,18 7.555,00

7-20 Pekiştirme Tedavisi 2.490,91 2.740,00

7-21 Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) 2.090,91 2.300,00

7-22 Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 3.081,82 3.390,00

7-23 Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) 3.586,36 3.945,00

7-24 Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) 2.268,18 2.495,00

7-25 Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) 3.790,91 4.170,00

7-26 Vida Uygulaması (Tek Vida) 577,27 635,00

7-27 Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması 6.227,27 6.850,00

7-28 Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 1.954,55 2.150,00

7-29 Aparey Tamiri 822,73 905,00

7-30 Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) 2.195,45 2.415,00

7-31 Reverse Headgear 6.222,73 6.845,00

7-32 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 731,82 805,00

7-33 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 777,27 855,00

7-34 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 640,91 705,00

7-35 Bant Tatbiki (Tek Diş) 654,55 720,00

7-36 Braket Tatbiki (Tek Diş) 586,36 645,00

7-37 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 586,36 645,00

7-38 Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 663,64 730,00

7-39 Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 604,55 665,00

7-40 Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 240,91 265,00

7-41 Lingual Ataçman Tatbiki 718,18 790,00

7-42 Lingual Ark 2.363,64 2.600,00

7-43 Nance Apareyi 3.350,00 3.685,00

7-44 Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi 4.027,27 4.430,00

7-45 Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 5.490,91 6.040,00

7-46 Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 4.504,55 4.955,00

7-47 T.M.E. Splint Yapımı 4.400,00 4.840,00

7-48 Model Set-Up 2.095,45 2.305,00

7-49 Positioner Yapımı 4.850,00 5.335,00

7-50 Sefalometrik Cerrahi Planı 727,27 800,00

7-51 Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması 2.586,36 2.845,00

7-52 Model Cerrahisi 1.195,45 1.315,00

7-53 Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) 4.368,18 4.805,00

7-54 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 5.895,45 6.485,00

7-55 Sürme Rehberliği 5.404,55 5.945,00

7-56 Ağız İçi Distalizasyon Apareyi 4.936,36 5.430,00

7-57 Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) 6.440,91 7.085,00

7-58 Reserve Curve'li Niti Ark Tatbiki 1.104,55 1.215,00

7-59 Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi 14.600,00 16.060,00

7-60 Mini Vida Uygulaması 1.500,00 1.650,00

7-61 İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) 331,82 365,00

7-62 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) 15.500,00 17.050,00

7-63 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) 21.400,00 23.540,00

7-64 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) 32.600,00 35.860,00

10.07.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASI

DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

(Bu tarife bütün il ve ilçeler için geçerlidir.)

7 ORTODONTİ KDV Hariç KDV Dahil %10

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanan 663 Sayılı  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin, 58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren  TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, "rehber tarife" olarak nitelendirilmiş ve  Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak  gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu,  tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi' hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.

Daha Fazla Ayrıntı için  : https://www.tdb.org.tr/menu_goster.php?Id=11 

TARİFENİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA
1. Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir.
2. Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman
ücretleri ve diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.
3. Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemlerde hizmet bedeli %50
oranında artırılır.
4. Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği’nin
konuyla ilgili ücretleri eklenir.
5. Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde
protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir.
6. Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00’dur. 13.00-14.00
öğle tatilidir.
7. Hastanın bulunduğu yerde (iş yeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm
uygulamalarda ücretler %50 artırılır.
8. Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı,
düşmüş kron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye….için), tamir
(akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı,
ampütasyon … uygulamalarında ücretler %50 artırılır.

bottom of page